Najlepšia Autodoprava a účtovíctvov Trenčianskom kraji Autodoprava & Účtovníctvo

Autodoprava

je Slovenská prepravná spoločnosť(Autodoprava) so špecializáciou na malú dopravu, ktorá ponúka svoje služby súkromníkom ale aj firmám a stále sa úspešne rozširuje a zlepšuje. Okrem dopravy zabezpečuje množstvo ďalších služieb pre naších zákazníkov.

Účtovníctvo

Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch a vykazovanie aktív a pasív v účtovnej závierke. Spravodlivo fakturujeme vykonané práce podľa skutočného počtu zúčtovaných položiek a vypracovaných výkazo. Ponúkame zodpovednosť za dodržanie zákonom stanovených termínov a lehôt. Vaša starosť je robiť biznis, naša starosť je rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovníctva spoľahlivo, podľa platnej legislatívy. 

Pre viac informácii Nás neváhajte kontaktovať

Kontakt
Maralu, s.r.o., Zafortňa 15, Bánovce nad Bebravou, 957 01
+421 904 088 547
+421 905 380 345
maralusro@gmail.com