Kontaktuj nás

+421 904 088 547; +421 905 380 345

Maralu, s.r.o., Zafortňa 15, Bánovce nad Bebravou, 957 01

maralusro@gmail.com

Kontakt

Dôležité informácie

IČO 47612509, DIČ 2024042460, IČ DPH SK2024042460, Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu 1417829003/1111

BIC: UNCRSKBX , IBAN SK61 1111 0000 0014 1782 9003