Účtovníctvo

ČO PONÚKAME?

Komplexné externé spracovanie 
a kontrola jestvujúceho jednoduchého 
a podvojného účtovníctva.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Komplexné externé spracovanie a kontrola jestvujúceho jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Vypracovanie daní a kontrola DPH

Vypracovanie a kontrola DPH

Vypracovanie daní a kontrola DPH
Spracovanie účtovných uzávierok vrátane štátnych uzávierkových výkazov.

Účtovna uzávierky

Spracovanie účtovných uzávierok vrátane štátnych uzávierkových výkazov.

O našej práci

Predmetom účtovníctva je aj vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch a vykazovanie aktív a pasív v účtovnej závierke. Spravodlivo fakturujeme vykonané práce podľa skutočného počtu zúčtovaných položiek a vypracovaných výkazo. Ponúkame zodpovednosť za dodržanie zákonom stanovených termínov a lehôt. Vaša starosť je robiť biznis, naša starosť je rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovníctva spoľahlivo, podľa platnej legislatívy.